دسته: Screenlife

Posted in Aneesh Chaganty ISIS Movie News Profile Screenlife Searching Timur Bekmambetov Unfriended Unfriended: Dark Web

مدیر مشخصات Timur Bekmambetov داستانهایی را در صفحه های رایانه می گوید

هفت سال پیش ، هنگام کار بر روی بی دوست، تیمور بکامبتوف ، تهیه کننده ، به پتانسیل داستان هایی پی برده است که کاملاً…

Continue Reading