دسته: Scarface

Posted in Al Pacin Godfather main slider feature Movie News Robert De Niro Scarface taxi driver The Irishman

5 بار آل پاچینو و رابرت دنیرو تقریباً نقش یکدیگر را بازی کردند

ایرلندی رابرت دنیرو و آل پاچینو تنها برای چهارمین بار روی صفحه نمایش متحد شدند. اما با توجه به سن و پیشینه مشابه آنها –…

Continue Reading
Posted in Barry Jenkins best opening scenes Dave Franco David Byrne Movie News Oliver Stone Scarface Spike Lee The Rental toronto

الیور استون روی Scarface؛ بهترین صحنه های افتتاحیه. فیلمهای سینمایی

در اخبار امروز Rundown: الیور استون به عقب نگاهی به Scarface می دهد ، فیلمی که روابط او با آل پاچینو و دیگران را تهدید…

Continue Reading
Posted in Capone feature Movie News Pepe the Frog Scarface

Scarface ، Capone و Pepe the Frog امروز شرور شما هستند

جمعه مبارک دوستان. در جمع بندی اخبار فیلم امروز ، ما به بزرگترین خطرات جامعه نگاه می کنیم – زخم، آل کاپون ، و پپه…

Continue Reading