دسته: saw

Posted in Bousman Chris Rock Darren Lynn Bousman Movie News saw Spiral Spiral: From the Book of Saw what is the city in the Saw movies where does Saw take place where is Spiral set

فیلم های اره کجا برگزار می شوند؟ Spiral Director آن را یک راز نگه می دارد

بزرگترین رمز و راز از اره فیلم ها ممکن است همان جایی باشد که اتفاق می افتد. و این بسیار عمدی است ، می گوید…

Continue Reading
Posted in Dev Patel Golden Globes Green Knight Mission: Impossible 7 Podcasts saw Spiral tom cruise top gun: maverick

تریلر شوالیه سبز؛ جوکینگ Globes؛ بیایید از تام کروز رمزگشایی کنیم

شوالیه سبز تریلر سلطنت می کند؛ چه کسی ممکن است از مزاحمت دستکش طلایی بهره مند شود. بیایید سعی کنیم انگیزه های تام کروز را…

Continue Reading
Posted in Chris Rock Darren Bousman Darren Lynn Bousman Movie News saw Spiral

کارن مارپیچ ، دارن لین بوسمن ، از فیلم اخراج شده و به سه فیلم شماره یک در یک ردیف رسید

دارن لین بوسمن یک اتاق قرمز در خانه خود دارد که در آن پوسترهای همه فیلم های کارگردانی شده خود را نمایش می دهد –…

Continue Reading