دسته: Sasie sealy

Posted in Chinatown Interviews lucky grandma Sasie sealy

چگونه Sasie Sealy نوع جدیدی از قهرمانان را در مادربزرگ خوش شانس ایجاد کرد

مادر بزرگ خوش شانسبه کارگردانی سزی سیالی ، مادر بزرگ وونگ 80 ساله یک قهرمان بعید پیدا می کند ، زیرا او پس از مرگ…

Continue Reading