دسته: Sarah Jones

Posted in Austin Abrams Chemical Hearts Lil Reinhart Movie News Richard Tanne Sarah Jones

لیلی راینهارت و ریچارد تان در مورد قلبهای شیمیایی ، یک داستان عاشقانه نوجوان برای درونگراها

قلب شیمیایی، فیلم جدید لیلی راینهارت و ریچارد تان ، داستان عشق نوجوان برای درونگراها است. در این فیلم ، براساس رمانی از کریستال ساترلند…

Continue Reading