دسته: Sam Pollard

Posted in Chariots of Fire Covid-19 Fauja Singh FBI/MLK J. Edgar Hoover Joe Biden Martin Luther King Sam Pollard The Rundown

سام پولارد در MLK / FBI آنچه بایدن برای فیلم معنی می کند؛ قدیمی ترین ماراتن

در خلاصه داستان فیلم امروز: اولویت اصلی جو بایدن و معنی آن برای هالیوود. یک دونده ماراتن 108 ساله از یک بیوگرافی برخوردار می شود….

Continue Reading
Posted in Editing MLK/FBI Movie News Sam Pollard Winter 2021

مدیر و سردبیر MLK / FBI در ایجاد یک رابطه کاری مثمر ثمر

MLK / FBI ردیابی می کند که FBI چگونه مارتین لوتر کینگ جونیور را تحت نظر ج. ادگار هوور بررسی و آزار می دهد. هدف…

Continue Reading