دسته: SAG-AFTRA. Tenet. Wonder Woman

Posted in Bruised Diana Rigg; Halle Berry Movie News SAG-AFTRA. Tenet. Wonder Woman

R.I.P دیانا ریگ ؛ هالی بری اسکار دل شکستگی ؛ زنان گمشده

در گزارش اخبار فیلم امروز: تعداد صفحه نمایش بیش از دو بر یک نسبت به زنان همچنان ادامه دارد. پاره کردن. به دیانا ریگ ،…

Continue Reading