دسته: Safin

Posted in Bond Movie News No Time to Die Rami Malek Safin

با Safin ، “هیچ وقت برای مردن شرور باند” در ماسکی به ظاهر چینی آشنا شوید

Safin نام جدید است وقت مرگ نیست شرور جیمز باند با بازی رامی ملک ، که می گوید امیدش این بود که شخصیت را “ناآرام”…

Continue Reading