دسته: Roger Ailes

Posted in Jared Kushner Movie News Roger Ailes Russell Crowe

راسل کرو درمورد بازی راجر آیلز با جرد كوشنر صحبت كرد

برای تحقیق درباره نقش راجر آیلز در سریال Showtime محدود خود بلندترین صدا، راسل کرو مکالمه ای بعید به وجود آورد: این بازیگر برنده اسکار…

Continue Reading