دسته: red pill

Posted in Cineola Hollywood jobs Movie News red pill The Matrix

شغل های از دست رفته هالیوود؛ ذخیره استعاره ماتریس

در اخبار امروزی فیلم: یک گزارش شغل جدید اخبار خوبی برای صنعت سرگرمی ندارد. مبارزه برای نجات استعاره “قرص قرمز” از ماتریکس؛ و اینکه چگونه…

Continue Reading