دسته: rambo

Posted in Flooding With Love for the Kid Interviews rambo Zack Oberzan

چگونه Zack Oberzan فیلم Rambo را در خانه با قیمت 96 دلار ساخت

زک اوبرزن به گفته خودش “بازیگر ناموفق 33 ساله” بود ، وقتی تصمیم گرفت فیلمی رامبو بسازد. در آپارتمان 220 متر مربع او. به قیمت…

Continue Reading