دسته: ragnarok

Posted in Movie News quibi ragnarok tiger king

انقلاب کویبی؛ Ragnarok Times 10؛ با این حال بیشتر ببر ببر

در اخبار فیلم امروز: نحوه برنامه ریزی برای تبلیغ یک فیلم با دوچرخه بسیار ناگوار پیش رفت؛ Quibi تغییر چشمگیر 90 درجه ای ایجاد می…

Continue Reading