دسته: Rachel Kempf

Posted in Ashley Spillers Chris Doubek David Shields Movie News Nick Toti Podcasts Rachel Kempf The Very Last Interview

دیوید شیلدز کتاب مصاحبه ها را نوشت. نیک توتی فیلم را ساخت

دیوید شیلدز صدها مصاحبه برای تبلیغ 22 کتاب خود در زمینه های مختلف از نژاد تا ورزش تا رابطه جنسی گرفته تا جی دی سلینجر…

Continue Reading
Posted in Ashley Spillers Beatles Chris Doubek David Shields John Lennon LA Film Critics Movie News Nick Toti Peter Jackson Rachel Kempf Small Axe Steve McQueen Tara Miele Wander Darkly

میلیارد ها سالن برای تئاترهای کوچک دکتر پیتر جکسون بیتلز با جهنم مصاحبه کنید

در گزارش اخبار فیلم امروز: امید به تئاترهای کوچک ، منتقدان تحریک کننده از یک مجموعه پنج قسمتی “بهترین فیلم” نام می برند و پیتر…

Continue Reading