دسته: Quintin Jones

Posted in Clemency execution Movie News New York Times Quintin Jones Quintin Phillippe Jones

پرونده ای برای صرفه جویی در زندگی مرگ زندانی ردیف کوئینتین جونز

کوینتین فیلیپه جونز – به طور خلاصه کوین – به قتل عمه بزرگ خود در سال 1999 محکوم شد. نه روز باقی مانده است تا…

Continue Reading