دسته: Quincy Fortier

Posted in Baby Doc DNA documentary fertility genealogy Hannah Olson infertility las vegas Movie News Podcasts Quincy Fortier Wendi Babst

پزشک باروری وگاس که مخفیانه از اسپرم خود استفاده کرد

عزیزم خدا شرح می دهد که چگونه دکتر باروری لاس وگاس ، کوینسی فورتیر ، بیماران را با اسپرم خود ، بدون رضایت دانش آنها…

Continue Reading