دسته: Quentin Tarantino

Posted in A Few Dollars More Ennio Morricone Movie News Quentin Tarantino The Hateful Eight the thing The Untouchables

5 امتیاز اساسی فیلم Ennio Morricone ، از هشت نفرت انگیز تا چیز

تأثیر Ennio Morricone در به ثمر رساندن فیلم غیر قابل محاسبه است. اگرچه شاید بخاطر همکاری های خود با سرخیو لئون پیشگام اسپاگتی غربی شناخته…

Continue Reading
Posted in amy schumer feature Jackie brown King of New York Laurence Fishburne Luke cage Movie News Quentin Tarantino Wesley Snipes

چرا کوئنتین تارانتینو در یک فیلم مارول درباره قفس قفس قفل شد

مدت ها قبل از فیلم های مارول بر سیاره زمین ، کوئنتین تارانتینو در خواب بود که لوک کیج را به روی پرده سینما بیاورد…

Continue Reading