دسته: Professor X

Posted in Brian Singer Charlize Theron feature Jurassic Park Michael Jackson Movie News Professor X Sam Neill TikTok

TikTok آشفتگی؛ سام نیل ژوراسیک می شود؛ مایکل جکسون به عنوان استاد ایکس

در اخبار فیلم Rundown امروز: ما سعی می کنیم تمام این مبارزه TikTok را در یک بند توضیح دهیم. سام نیل به پارک ژوراسیک بازگشت….

Continue Reading