دسته: Pretty Woman

Posted in Christopher Reeve John Travolta Mel Gibson Movie News Pretty Woman Richard Gere roles

نقش کریستوفر ریو بعد از سوپرمن رو به پایین شد

آخرین نسخه از صنعت پادکست بررسی شکستهای سوپرمن چهارم، و چرا کریستوفر ریو آخرین بار پس از دور شدن از نقشی که باعث ایجاد حرفه…

Continue Reading