دسته: Pixar

Posted in feature Low Key podcast Pixar Podcasts Soul

یک فیلم انیمیشن درباره بحران میان زندگی

روح به طرز فریبنده ای یک بحران وجودی را برای بزرگسالان به عنوان سرگرمی کودکان پنهان می کند. این مانند بسیاری از پروژه های Pixar…

Continue Reading