دسته: Pietro Marcello

Posted in Luca Marinelli Martin Eden Movie News Pietro Marcello

لوکا مارینلی و پیترو مارچلو یک پیوند عالی تشکیل می دهند

برای برخی از صحنه های مارتین عدن، اقتباس ایتالیایی آنها از یک رمان جک لندن در مورد یک ملوان سخت کوش و دارای آرمان های…

Continue Reading