دسته: Pieces of a Woman

Posted in Arnold Schwarzenegger Clarice Conan elizabeth olsen Movie News Nazis Paul Bettany Pieces of a Woman WandaVision

شوارتزنگر درباره نازی ها ؛ نکات WandaVision؛ کلاریس CBS دریافت می کند

آرنولد شوارتزنگر “یک خاطره دردناک” را به اشتراک می گذارد تا به ما چشم انداز دهد. بیشتر در مورد چه چیزی WandaVision خواهد شد مانند…

Continue Reading
Posted in Benjamin Loeb Eye Piece feature Movie News Pieces of a Woman

صحنه سازی قطعات زن یک ترتیب 24 دقیقه ای تک نفره

تکه های یک زن ونسا کربی ، شیعه لا بوف و الن بورستین در نقش خانواده ای که از غم و اندوه از هم پاشیده…

Continue Reading