دسته: Peter Jackson Beatles

Posted in Get Back John Lennon Movie News Paul McCartney Peter Jackson Beatles Yoko Ono

پیتر جکسون بیتلز داک ، لادهایی را به نظر می رسد که خام و تند و زننده هستند

صحنه های جدید از مستند پیتر جکسون بیتلز برگرد چهار پسر دوست داشتنی از لیورپول را پیدا کنید زیرا ما عادت نداریم آنها را ببینیم:…

Continue Reading