دسته: Peter Bart

Posted in Bret Easton Ellis feature Movie News Peter Bart

پیتر بارت «بازآفرینی» فیلم ها به سبک دهه 1960 را پیش بینی می کند

پیتر بارت ، که به نظارت بر فیلم ها از جمله کمک کرد رزماری عزیزم و پدر خوانده، می گوید او معتقد است كه سینما…

Continue Reading