دسته: penny harlin

Posted in bad robot Justice League Keke Palmer Low Key podcast Movie News National Guard penny harlin

Keke Palmer و گارد ملی؛ لیگ عدالت

در خبرهای امروز فیلم جنجالی: گفتگو بین Keke Palmer و پاسداران ملی به یک لحظه تعیین کننده در تظاهرات تبدیل می شود. بد ربات 10…

Continue Reading