دسته: Paul Hogan

Posted in Crocodile Dundee December Rundown Movie News Paul Hogan pause pedro almodovar Steven Soderbergh

سودربرگ داندی رویا؛ Old-School Almodovar؛ زمان مکث؟

در گزارش اخبار فیلم امروز: از تولیدات فیلم L.A خواسته می شود مکث کنید. استیون سودربرگ او را توصیف می کند تمساح داندی آرزو و…

Continue Reading