دسته: Paola Andino

Posted in Bridget Smith Katie Kelly Movie News opioid crisis Paola Andino Sno Babies

چگونه بازماندگان واقعی بحران مواد افیونی نوزادان اسنو را به زندگی تبدیل کردند

بریجیت اسمیت ، مدیر بچه های اسنو، توصیف می کند که چگونه متخصصان و افرادی که با اعتیاد به مواد افیونی دست و پنجه نرم…

Continue Reading