دسته: Owen Scheid

Posted in autism drought feature Hannah Black hurricane Jay Duplass Mark Duplass Megan Petersen Movie News Owen Scheid

مگان پیترسون کارگردانان خشکسالی در برنامه هانا بلک در مورد غلبه بر طوفان و بدتر از آن

مگان پترسن و هانا بلك خالقان-كارگردانان-تهيه كنندگان هستند خشکسالی، که به تازگی در Prime Video منتشر شده است. بلک فیلم نامه را نوشت و او…

Continue Reading