دسته: #OscarSoWhite

Posted in #OscarSoWhite Academy feature Movie News oscar

تاریخ جدید اسکار یک سری از تغییرات را برای بهبود تنوع دنبال می کند

این آکادمی از تعویق دو ماهه جوایز اسکار 93 تا 25 آوریل 2021 خبر داده است – آخرین تغییر در آنچه وعده می دهد از…

Continue Reading