دسته: Oscars diversity

Posted in Borat 2 Dune trailer masks Movie News Mulan Oscars diversity TIFF

بورات 2؛ تریلر Dune؛ آیا قوانین تنوع اسکار کاری انجام می دهد؟

در گزارش اخبار فیلم امروز: گزارش شده است که ساکا بارون کوهن یک راز مخفی کرده است بورات 2؛ تفسیری در مورد چگونگی مولان تاریخ…

Continue Reading