دسته: operation santa

Posted in Dear Santa Movie News operation santa

عملیات سانتا USPS امسال دو برابر نامه ها پاسخ می دهد

عملیات سانتا – که در آن آمریکایی ها برای برآورده ساختن آرزوهای کریسمس بچه های نیازمند با سرویس پستی و شخص بابانوئل همکاری می کنند…

Continue Reading