دسته: online film festival

Posted in feature Latin American cinema Movie News online film festival San Francisco

CINEOLA جشنواره فیلم آنلاین جدید Latinx را برپا می کند

CINEOLA ، سکویی برای داستانهای آمریکای لاتین ، در این هفته میزبان یک جشنواره فیلم آنلاین است که این هفته با همکاری سرمایه گذاری سرمایه…

Continue Reading
Posted in EarthxFilm film festival film festivals Movie News online film festival online film festivals Oxford Film Festival San Luis Obispo International Film Festival

جشنواره آنلاین فیلم Dos and Don’ts (پادکست مصاحبه با فیلم ساز)

ما در دوره طلایی جشنواره های آنلاین فیلم هستیم: برای اولین بار ، عاشقان فیلم می توانند بدون راحتی به دنبال پارکینگ ، ایستادن در…

Continue Reading