دسته: Oner

Posted in 12-minute Chris Hemsworth Extraction feature how Extraction shot that long scene Interviews Oner Sam Hargrave

نحوه استخراج این صحنه از مبارزه مداوم 12 دقیقه‌ای

در مرکز استخراج، درام جدید کریس همسورث از کارگردان سام هامگراوی ، یک نمایش “12 ساعته” گیج کننده است – شلیک بدون ویرایش های مشهود…

Continue Reading