دسته: olivia de havilland

Posted in feature Feud gone with the wind Movie News olivia de havilland

الیویا دی هاویلند ، دوره طلایی Rebel Hollywood ، در 104 سالگی درگذشت

اولیویا دو هاویلند ، آخرین ستاره عصر طلایی سینما و یک شورشی مادام العمر هالیوود که به شکستن نمایش خیره کننده سیستم استودیوی قدیمی به…

Continue Reading