دسته: Oksana Akinshina

Posted in alien Movie News Oksana Akinshina Pyotr Fyodorovas sputnik sputnik alien sputnik spoilers

Sputnik بیگانه خزنده سالها است. در اینجا داستان اصلی آن است

اسپوتنیک کارگردان Egor Abramenko می دانست که فیلم ترسناک / علمی تخیلی روسی خود – تصور کنید که اگر بیگانه در اتحاد جماهیر شوروی در…

Continue Reading