دسته: Notorious B.I.G.

Posted in Big Biggie Biggie Smalls Emmett Malloy Movie News Notorious B.I.G. Tupac

من داستانی برای گفتن به کارگردان گفتم گوشت گاو توپاک بیش از حد دمیده شد

از زمانی که کریستوفر والاس ، معروف بدنام B.I.G. ، در سال 1997 درگذشت ، در مورد پویایی او با رپ همکار توپاک شکور چیزهای…

Continue Reading