دسته: Nori Amaya

Posted in Movie News Nori Amaya Salsa Queen Terry Dunn Meurer Unsolved Mysteries

تری میورر ، خالق مشترک اسرار حل نشده در مورد کلید حل قتل ‘ملکه سالسا’

نوری آمایا آخرین بار در شب هالووین سال 2009 زنده دیده شد. 38 ساله بومی واشنگتن دی سی شب گذشته خود را با برادرش کارلوس…

Continue Reading