دسته: Nomadland Van

Posted in Clint Eastwood Jean-Luc Godard Nomadland Van Quentin Tarantino SAG The Rundown

گدار بازنشسته (به زودی) ؛ بسته بندی کلینت ایستوود SAG آن را در حال حرکت نگه می دارد

در خلاصه داستان اخبار فیلم امروز: ژان لوک گدار دو مورد دیگر می گوید و بس! همکار 90 ساله کلینت ایستوود دروس “ماچو” می دهد….

Continue Reading