دسته: Nicole L. Thompson

Posted in Mean Girls Movie News Nicole L. Thompson Theaters Close

جمع شدن مجدد دختران 663 تئاتر نزدیک است 20 فیلم ضروری لاتین

در گزارش اخبار امروز فیلم: موجی از تعطیلی تئاتر در ایالات متحده و انگلیس ، دختران متوسط یادآوری کنید و بخواهید که رأی دهید 20…

Continue Reading
Posted in Alyssa Tibbs Bessie Coleman Blackbird director feature Interviews Nicole L. Thompson Screenwriter Sherri usc

فیلمساز “Blackbird” Nicole L. Thompson رویای پرواز را دنبال می کند

به The New School خوش آمدید ، یک سری جدید برجسته استعدادهای قابل توجه و رو به رشد از مدارس برتر فیلم. ما خوشحالیم که…

Continue Reading
Posted in Alyssa Tibbs Bessie Coleman Blackbird director Interviews Nicole L. Thompson Screenwriter Sherri usc

نیکول ال. تامپسون ، فارغ التحصیل اخیر USC ، در فیلم ها قدرت کمبود قدرت را فراهم می کند

به The New School خوش آمدید ، یک سری جدید برجسته استعدادهای قابل توجه و رو به رشد از مدارس برتر فیلم. ما خوشحالیم که…

Continue Reading