دسته: Nicole Brydon Bloom

Posted in 1BR Alok Mishra David Marmour feature Movie News Nicole Brydon Bloom Taylor Nichols

چگونه 1BR کاملاً مفهوم “ذخیره گربه” را رها کرد (پادکست)

فیلمنامه نویسان فقید ، بلیک اسنایدر ، سرآمد مفهومی به نام “گربه را نجات دهد” برای توصیف لحظه ای که شخصیت اصلی فیلم بینندگان را…

Continue Reading
Posted in 1BR Alok Mishra feature Movie News Nicole Brydon Bloom

چگونه 1BR بر آتش ، قطره قطبی و تعقیب آزادراه کامیون سرقت شده غلبه کرد

قبل از اینکه او و شریک زندگی خود اولین فیلم خود را تهیه کنند ، آلوک میشرا 18 سال در تحقیقات بازار فیلم کار کرد…

Continue Reading