دسته: Nickelodeon

Posted in Eric Steuer feature Movie News Nickelodeon Scott Barber The Orange Years

مدیران سالهای نارنجی چگونه Nickelodeon Doc خود را ساختند

سالهای نارنجی کارگردانان مشترک اسکات باربر و آدام سوئینی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 با هم بزرگ شدند و بر سر نیکلودون…

Continue Reading
Posted in December Rundown Lumiere Nickelodeon The Orange Years Wonder Woman 1984 Wonder Woman 3

Wonder Woman 3 گرین لایت؛ فیلمهای 125 داستان مبدا نیکلودئون

در اخبار مووی خبری امروز: موفقیت در Wonder Woman 1984 – حتی در سینماها – یعنی ما داریم Wonder Woman 3؛ امروز 125 سالگرد خود…

Continue Reading