دسته: Nick Toti

Posted in Ashley Spillers Chris Doubek David Shields Directing feature Nick Toti The Very Last Interview

چگونه ما به طور تصادفی یک کلاسیک Covid Christmas ساختیم

صد میلیون سال پیش ، در مارس 2020 ، وقتی لوس آنجلس برای اولین بار قفل کردن را شروع کرد ، من شروع به خواندن…

Continue Reading
Posted in Ashley Spillers Beatles Chris Doubek David Shields John Lennon LA Film Critics Movie News Nick Toti Peter Jackson Rachel Kempf Small Axe Steve McQueen Tara Miele Wander Darkly

میلیارد ها سالن برای تئاترهای کوچک دکتر پیتر جکسون بیتلز با جهنم مصاحبه کنید

در گزارش اخبار فیلم امروز: امید به تئاترهای کوچک ، منتقدان تحریک کننده از یک مجموعه پنج قسمتی “بهترین فیلم” نام می برند و پیتر…

Continue Reading
Posted in Articles - Directing Ben Shapiro David Shields I hate the internet Jarett Kobek KILL KOBEK...KILL! Nick Toti Only Americans Burn in Hell The Future Won't Be Long

نیک توتی در مستند جدید خود ، KILL ، KOBEK … بکش!

نیک توتی یک فیلمساز ، نویسنده و مربی است که آخرین فیلم آن ، KOBEK را بکش … بکش! را می توان در بالا مشاهده…

Continue Reading