دسته: newfilmmakers los angeles

Posted in Alejandra Gollas counter-ageism Denise Dove Jeremy Hamway-Bidgood Kieran Thompson Love Is Not Love Matthew Wassong Movie News newfilmmakers los angeles NFMLA Oasis On Wenlock Edge Rommel Villa Stephen Keep Mills Sweet Potatoes Wish You Were There younger

NFMLA ادیسم را با داستانهایی درباره عشق و زمان سرزنش می کند

یک زن تنها با خود پیر شده روبرو می شود ، یک زن و شوهر بزرگتر برای اولین قرار ملاقات در یک موزه هنر می…

Continue Reading
Posted in Movie News newfilmmakers los angeles NFMLA seed&spark

NFMLA جشنواره فیلم آنلاین بذر و جرقه را راه اندازی می کند

NewFilmmakers لس آنجلس که قهرمان فیلمسازان در حال ظهور است ، این جشنواره ماهانه فیلم خود را بصورت آنلاین و با هماهنگی با جمعیت بسیار…

Continue Reading