دسته: Nathan Stewart-Jarrett

Posted in candyman Candyman trailer Movie News Nathan Stewart-Jarrett Teyonah Parris tony todd Trailer Yahya Abdul-Mateen II

فیلم جدید درباره “شهدای ناخواسته” است

جدید کادوی تریلر از هر تریلری که احتمالاً امسال مشاهده خواهید کرد ، مصنوعی تر و طنین تر است. کارگردان نیا داکوستا می گوید فیلم…

Continue Reading