دسته: Natalie Portman

Posted in Diana Spencer Jackie Kristen Stewart Movie News Natalie Portman Pablo Larraín Prince Charles Princess Di Princess Diana

کریستن استوارت استارز در نقش پرنسس دیانا در اسپنسر

اسپنسربا بازی کریستن استوارت در نقش پرنسس دیانا ، عکاسی اصلی را آغاز کرده و اولین تصویر خود از استوارت را به عنوان سلطنتی غم…

Continue Reading