دسته: Natalie Dyer

Posted in feature God Interviews Karen Maine Movie News Natalie Dyer yes

بله ، خدای کارین یک داستان عاشقانه دختر است که با واژن او روبرو می شود

بزرگ شدن در آیووا ، بله ، خدا ، بله کارن ماین کارگردان به یاد می آورد که “احساس واقعی گناه بودن به عنوان یک…

Continue Reading