دسته: Napoleon

Posted in Alan J. Pakula Don Delillo Movie News Napoleon Stanley Kubrick

5 جفت شگفت انگیز کارگردان / رمان نویس که متاسفانه هرگز اتفاق نیفتاده است

هر طرفدار فیلم حداقل یک یا دو فیلم ساز دارد که پروژه های رها شده یا هرگز تحقق نیافته تصورات را به شور و هیجان…

Continue Reading