دسته: Myron Meisel

Posted in Dennis Hopper I'm a Stranger Here Myself Jean-Luc Godard Movie News Myron Meisel Nicca Ray Nicholas Ray Rebel Without A Cause The Industry We Can't Go Home Again

وقتی نیکلاس ری فیلم دانشجویی ساخت … در 61 سالگی

ژان لوک گدار در سال 1957 نوشت: “سینما نیکلاس ری است.” شورش بدون علت، آنها شب زنده داری می کنند و در یک مکان تنها،…

Continue Reading