دسته: My Friend Dahmer

Posted in feature Interviews My Friend Dahmer Podcast Podcasts We Summon the Darkness

تاریکی را با کارگردان مارک مایرز (پادکست) احضار می کنیم

تاریکی را احضار می کنیم و دوست من دامردو آخرین فیلم کارگردان پرکار مارک مایرز ، که تقریباً برعکس قاتلان سریالی را تجربه می کند….

Continue Reading