دسته: Morricone

Posted in feature Greyhound Halle Berry Laura Palmer Mark Frost Morricone Movie News tom hanks Twin Peaks

واقعی لورا پالمر؛ هاله بری عذرخواهی می کند؛ موریکون ضروری

در اخبار فیلم امروز Rundown: یک مستند در مورد هازل درو در حال آمدن است ، که قتل در سال 1908 الهام بخش قتل لورا…

Continue Reading