دسته: Mike Mosallam

Posted in Breaking Fast Directing filmmaking Mike Mosallam Movie News screenwriting

من سریع شکستن را ایجاد کردم زیرا هیچ کس دیگری داستان من را نگفته بود

مایک مصلم نویسنده و کارگردان فیلم است سریع شکستن، یک کمدی عاشقانه که مو را دنبال می کند ، یک مسلمان تمرین کننده از دل…

Continue Reading